..en hoe we dat doen

Werving en selectie is mensenwerk. Daarom voeren we uitvoerige kennismakingsgesprekken. Met onze opdrachtgevers, omdat we het bedrijf, de mensen en de doelgroep willen leren kennen. En met kandidaten, omdat we het superbelangrijk vinden een goed beeld te krijgen van hun persoonlijkheid, kennis, kunde en motivatie. Alleen door stevig met elkaar in gesprek te gaan kunnen we een goede match voorbereiden. We zijn ons er van bewust dat vertrouwen en discretie voor zowel de kandidaten als opdrachtgevers van groot belang zijn. Kandidaten blijven anoniem, totdat we ze presenteren aan onze opdrachtgever.

Een wervingstraject bestaat bij Agent251 executive recruitment uit een aantal stappen, waarbij we onze opdrachtgevers op afgesproken momenten informeren over de voortgang. We starten met een intake, waarbij we de organisatie, wensen en behoeften van onze opdrachtgever in kaart brengen. Daarna schrijven we de vacatureteksten die we publiceren in diverse media om potentiële kandidaten te bereiken. Hierbij richten we ons nadrukkelijk ook op latente kandidaten, welke niet actief zoeken naar een volgende stap in hun carrière. We sporen geïnteresseerden aan om een gemotiveerde sollicitatie te schrijven. Op basis hiervan maken we een eerste selectie, waarbij motivatie een belangrijke wegingsfactor is. Tijdens de kennismakingsgesprekken gaat onze aandacht voornamelijk uit naar de drijfveren, de achtergrond van de kandidaat en de persoonlijkheid. We presenteren onze opdrachtgever een vooraf overeen gekomen aantal kandidaten op papier, waar we dan samen de selectie uit maken van de kandidaten die met de opdrachtgever gaan kennismaken. Uiteraard hebben we van deze kandidaten de referenties gecontroleerd, social media gescreend en een uittreksel uit het diplomaregister opgevraagd, zodat u uitsluitend serieuze kandidaten spreekt. In voorkomende gevallen kunnen we nog een assessment aanbieden. Dat doen we in samenwerking met een extern bureau. Agent251 streeft er naar een wervingstraject binnen 10 tot 12 weken af te ronden. Na 2 maanden evalueren we het traject en de plaatsing met zowel de opdrachtgever als de kandidaat. En omdat we overtuigd zijn van de kwaliteit die we leveren, geven we op iedere plaatsing een vol jaar garantie.

Agent251 executive recruitment werkt geheel in lijn met de nieuwe EU regelgeving; General Data Protection Regulation (GDPR) en de daarvan voor Nederland afgeleide Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit komt er op neer dat we extreem zorgvuldig en transparant met persoonsgegevens omgaan. We registreren uitsluitend voor de procedure relevante gegevens, bieden de eigenaar (de kandidaat) inzage en anonimiseren deze gegevens zodra de procedure wordt afgesloten.