Persoonlijke Stijl Pofiel (DISC)

Agent251, Jeroen Drankier is door Q4 Profiles gecertificeerd DISC Consultant. Een DISC Consultant kan het Q4 Persoonlijke Stijl Profiel, gebaseerd op het DISC model van de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston, afnemen. Dit profiel geeft inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen mensen. Maar het geeft vooral inzicht in jezelf. Het Persoonlijke Stijl Profiel toont je natuurlijke manier van doen, én hoe je omgaat met bepaalde situaties onder druk. Het toont je jouw voorkeursstijl van communiceren en je bewuste en onbewuste voorkeuren.

In zijn onderzoeken ontdekte Dr. Marston dat ieder mens vier fundamentele temperamenten in zich heeft. Dit zijn Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus (DISC). De mate waarin deze temperamenten zich manifesteren in een persoon bepalen gedrag en voorkeur. Om het model inzichtelijk te maken kregen deze temperamenten de kleuren rood, geel, groen en blauw. Ieder mens vertoont gedrag dat wordt beïnvloed door alle vier de temperamenten. Echter, bij iedereen is er één temperament dat overheerst en de meeste invloed heeft op het gedrag. Dit primaire temperament wordt in meer of mindere mate ondersteund door de andere drie temperamenten. Het gaat om de volgorde van de verschillende temperamenten die het uiteindelijke gedrag bepalen.

DISC helpt om te kunnen herkennen hoe mensen

  • omgaan met problemen en uitdagingen (D)
  • omgaan met anderen en hoe ze zelf anderen beïnvloeden (I)
  • omgaan met veranderingen en tempo (S)
  • omgaan met regels, afspraken en beperkingen (C)

Na het afnemen van een Q4 Persoonlijke Stijl DISC Profiel en een persoonlijke 360 graden feedback, ben je in staat jezelf en anderen beter te begrijpen. Je kunt je gedrag beter afstemmen op de behoeften van een ander en daarmee wordt communicatie harmonieuzer en effectiever. Hierdoor zul je op persoonlijk en professioneel vlak groeien.Persoonlijke Commerciële Stijl Profiel

Het Persoonlijke Commerciële Stijl Profiel is toegesneden op de communicatieve en persoonlijke voorkeuren van mensen in een commerciële rol. Verkopers, vertegenwoordigers, accountmanagers, salesmanager en commercieel directeuren krijgen hiermee inzicht in hoe de persoonlijke voorkeuren zich verhouden tot de functie en de uitvoering van taken. Je leert hoe je de stijl van je (potentiële) klant kunt herkennen en krijgt communicatietips vanuit je Persoonlijke Stijl Profiel. Daarmee vergroot je de kans op commercieel succes.

Het Persoonlijke Commerciële Stijl DISC Profiel leert je

  • wat je natuurlijke verkoopstijl is
  • of je graag nieuwe klanten werft, of juist bestaande relaties onderhoudt en uitbouwt
  • de informatiebehoefte van je gesprekspartner (klant of collega) te herkennen
  • inzicht te krijgen in de stijlvoorkeur van je gesprekspartner
  • je woordkeuze in verkoopgesprekken te optimaliseren


Agent251 neemt Q4 Persoonlijke Stijl DISC Profielen en Persoonlijke Commerciële Stijl profielen af op individuele basis. Dat kan als onderdeel van een persoonlijk ontwikkelingstraject, een selectieprocedure of als basis voor teamontwikkeling.

Agent251, Jeroen Drankier is Q4 Profiles Certified Partner. Deze certificering garandeert een professionele en volledige afname van een Persoonlijke Stijl DISC Profiel. Dat is inclusief een korte instructie vooraf en een uitvoerige, persoonlijke debriefing na afname.

Lees meer over de Q4 Profiles DISC assessments op de website >> Q4profiles.nl

Het Persoonlijke Stijl DISC Profiel wordt geplot in de vier kwadranten Dominant (D), Interactief (I), Stabiel (S) en Consciëntieus (C) over de assen Directe - Indirecte Communicatie en Taak - Mensgericht Gedrag.

De Persoonlijke Stijl Grafiek toont het kernpatroon (natuurlijk gedrag) en het gewenst patroon (bewust gekozen gedrag). De verschillen tussen deze twee waarden duiden op de mate waarin een persoon het gedrag aanpast aan een situatie.